Confidentialitate si Protectia Datelor

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 
POLITICA DE CONFIDENTIALITATE
 
Scopul Politicii de Confidentialitate este de a informa utilizatorul despre datele colectate, despre modul in care sunt stocate, despre cum sunt folosite, etc. 
 
Toate informatiile si imaginile existente pe acest site sunt cu titlu informativ si sunt detinute de S.C. Paul Hartmann SRL. Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus partial, integral sau modificat fara acordul expres exprimat de catre titularul acestui drept. Toate drepturile sunt rezervate S.C. Paul Hartmann SRL. Este strict  interzisa folosirea acestui site in scopul distrugerii sau alterarii lui, a continutului sau a securitatii acestuia ori pentru discreditarea sau hartuirea S.C. Paul Hartmann SRL sau a afiliatilor sai. S.C. Paul Hartmann SRL va aplica toate masurile de securitate tehnica si organizatorica pentru protejarea datelor asupra carora detine controlul impotriva oricarei situatii de manipulare accidentala sau intentionata, pierdere, distrugere sau impotriva accesului oricarei persoane neautorizate.
 
Protectia informatiilor in cursul procesarii datelor dumneavoastra personale este o  preocupare majora a S.C. Paul Hartmann SRL, de aceea toate datele colectate in cursul vizitelor pe site-ul nostru web sunt procesate conform prevederilor legale valabile in Romania. Site-ul nostru web poate include legaturi cu alte site-uri al caror continut nu se afla sub controlul nostru, de aceea S.C. Paul Hartmann SRL nu isi asuma si nu poate  accepta niciun fel de responsabilitate pentru continutul acestor site-uri web. S.C. Paul Hartmann SRL. se angajeaza sa nu dezvaluie nici o informatie cu privire la vizitele  dumneavoastra pe acest site, exceptand situatiile legale. S.C. Paul Hartmann SRL.. nu va transmite niciunui tert datele dumneavoastra personale introduse de dumneavoastra pe site-ul nostru.
 
Colectarea si procesarea datelor cu caracter personal
Cand vizitati site-ul web al S.C. Paul Hartmann SRL., serverul de web inregistreaza  automat numele furnizorului dumneavoastra de servicii internet, site-ul web de la care ne vizitati. Alte date personale vor fi memorate numai daca sunt oferite voluntar de dumneavoastra, de exemplu, in contextul unei inregistrari, al unui sondaj de opinie, concurs sau in cursul executarii unui contract.
 
Utilizarea si dezvaluirea datelor personale si specificarea scopului
Datele dumneavoastra vor fi tratate in conformitate cu legislatia actuala privind Protectia Datelor cu Caracter Personal si vor fi utilizate de catre S.C. Paul Hartmann SRL in scopul furnizarii produselor solicitate, de analiza de marketing si administrare baza de date clienti, inclusiv pentru asistenta clienti, precum si pentru a va putea informa despre noile produse si servicii ale companiei noastre. S.C. Paul Hartmann SRL se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti beneficiari/utilizatori.
 
Informatii pentru utilizatori (vizitatori)
Ca utilizator (vizitator) aveti urmatoarele responsabilitati: – sa furnizati date adevarate, exacte si complete despre dumneavoastra, asa cum este cerut de formularul de inregistrare atunci cand este cazul; – sa mentineti si innoiti, atunci cand situatia cere, datele de inregistrare pentru a fi adevarate, exacte si complete.
Totodata va asumati obligativitatea de a nu face urmatoarele: – sa publicati materiale care contin virusi sau alte programe cu intentia de a distruge acest sistem cat si orice sistem sau informatie; – sa publicati materiale cu drept de autor, daca nu sunteti autorul sau daca nu aveti permisiunea autorului de a publica materialul respectiv; – sa publicati materiale obscene, defaimatoare, de amenintare sau rauvoitoare fata de un alt utilizator, persoana fizica sau juridica, materiale ori informatii prohibite de prevederile legale in vigoare; – sa publicati o imagine sau o afirmatie care contravine normelor legale in vigoare incidente.
In caz de nerespectare a acestor conditii, S.C. Paul Hartmann SRL se disociaza de autorul acestora, va sterge informatiile respective si poate actiona pe cale legala. Compania isi rezerva dreptul de a prelucra si utiliza informatiile mentionate mai sus, in scopul informarii Dvs. asupra actiunilor de marketing si ofertelor lansate de companie.
 
Informarea persoanelor vizate asupra drepturilor lor
Conform legii, beneficiati de drepturile prevazute de art.12-22 din Regulament (dreptul la informare, la acces, la rectificare, la stergere, la restrictionare,la portabilitate, la opozitie), precum si despre dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere si de a introduce o cale de atac judiciara (art.12, alin.4 din Regulament). Pentru exercitarea acestor drepturi se poate folosi adresa de e-mail a operatorului sau cererea se poate depune direct la sediul acestuia. 
 
Modificari ale politicii de confidentialitate
Modificari ale prezentei politici de confidentialitate ce vor aparea pe parcurs vor fi publicate in aceasta pagina web fara a va informa anterior. “Protectia datelor cu caracter personal” constituie, in intregime, un acord incheiat cu dumneavoastra si daca aveti indoieli sau intrebari cu privire la politica de Cookie-uri, va rugam sa scrieti la adresa S.C. Paul  Hartmann SRL. In privinta utilizarii site-ului nostru, S.C. Paul Hartmann SRL, isi rezerva dreptul de a revizui si aduce la zi aceste reguli in orice moment, fara o anuntare sau o acceptare prealabila a utilizatorilor.
Daca aveti indoieli sau intrebari cu privire la politica de Confidentialitate, va rugam sa scrieti la adresa de email  kinga.bakos@hartmann.info.
 
Continutul politicii de confidentialitate:   
Conform prevederilor  art.13 din Regulamentul UE nr.679/2016,, SC Paul Hartmann SRL, in momentul colectarii datelor, furnizeaza urmatoarele informatii:
 
1.Datele de contact ale operatorului: email: office-ro-bu@hartmann.info; telefon: 0212049497; 
 
2.Datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor personale: Dr. Kinga Bakos, mobil: 0744.781545, e-mail: kinga.bakos@hartmann.info
 
3.Scopurile prelucrarii: 
- Comunicare electronica in scopul cautarii de informatii si/sau a furnizarii serviciilor/produselor solicitate, precum si transmiterea de comunicari comerciale si de marketing, cu respectarea prevederilor art.12, alin.2 din Legea nr.506/2004, privind prelucrarea datelor cu caracter personal in sectorul comunicatiilor electronice, a prevederilor art.6, alin.1 din Legea nr.365/2002 privind comertul electronic si a prevederilor OUG nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor in comertul online;
- Prelucrarea prin mijloace automatizate a datelor cu caracter personal (nume/prenume, varsta,adresa,email, telefon, cont bancar/numar card), precum si transmiterea acestora pe cale electronica catre destinatarii mentionati la pct.5, in scopul furnizarii produselor solicitate;
- Pentru completarea si transmiterea, inclusiv pe cale electronica, a facturilor fiscale si a transmiterii declaratiilor fiscale catre ANAF, factura fiind valabila fara semnatura si stampila, conform art.319, alin.29 Cod fiscal.
In situatia in care operatorul intentioneaza sa prelucreze ulterior datele cu caracter personal intr-un alt scop decat cel pentru care acestea au fost colectate, conform art.13, alin.3 din Regulament,va furniza, inainte de aceasta prelucrare ulterioara, informatiile privind scopul secundar, precum si orice alte informatii suplimentare relevante.
 
4.Legalitatea prelucrarii: prelucrarea se bazeaza pe „consimtamantul persoanei vizate”, „a incheierii unui antecontract/contract” si a „realizarii intereselor legitime urmarite de operator”, conform art.6, alin.1, lit. a), b) si f) din Regulament, insa conform art.8, alin.1 din regulament, oferirea serviciilor informationale in mod direct unui copil, in baza consimtamantului, este legala doar daca copilul are cel putin varsta de 16 ani.
 
5.Destinatarii datelor cu caracter personal: Paul Hartmann SRL, Paul Hartmann AG, CNAS, ANAF, firmelor de curierat GLS si Fan Courier.
 
6.Transferul datelor catre o tara terta (din afara UE si Elvetia): operatorul nu are intentia de a transfera datele personale intr-o tara terta, iar in situatia in care se impune un astfel de transfer, acesta trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.42-50 din Regulament, persoana vizata fiind informata cu privire la posibilele riscuri pe care astfel de transferuri le pot implica.
 
7.Perioada de stocare a datelor: conform art.5,alin.1, lit.e) din Regulament, „datele colectate vor fi pastrate pentru o perioada care sa nu depaseasca perioada necesara indeplinirii scopurilor” insa termenele de pastrare sunt cele prevazute de Legea nr.16/1996 privind arhivele nationale, Ordinul MFP nr.2634 din 2015, precum si in alte normative cu incidenta in domeniu. 
 
8.Drepturile persoanei vizate: sunt drepturile prevazute de art.12-22 din Regulament (dreptul la informare, la acces, la rectificare, la stergere, la restrictionare,la portabilitate, la opozitie), precum si despre dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere si de a introduce o cale de atac judiciara (art.12, alin.4 din Regulament). Pentru exercitarea acestor drepturi se poate folosi adresa de e-mail a operatorului sau cererea se poate depune direct la sediul acestuia. 
 
9.Retragerea consimtamantului: in conformitate cu prevederile art.7, alin.3 din Regulament, puteti in orice moment sa va retrageti  consimtamantul acordat, cu efect doar pe viitor, iar dupa revocare, profilul dvs.  nu va mai fi prelucrat si nu veti mai primi comunicari de marketing.
 
10.Prelucrarea automata a datelor: va informam  ca datele cu caracter personal furnizate vor face obiectul unei prelucrari automatizate necesara pentru realizarea scopurilor prevazute la pct.3, si se bazeaza  pe consimtamantul dvs. (art.22,alin.2, lit.c)
 
11.Necesitatea furnizarii datelor: datele cu caracter personal furnizate sunt necesare pentru realizarea „scopurilor prelucrarii” prevazute la pct.3.