Reguli de confidentialitate


REGULI DE CONFIDENTIALITATE


In urma utilizarii de catre dumneavoastra a site-ului www.scutece-acasa.ro alias www.slipincontinenta.ro, S.C. PAUL HARTMANN S.R.L. poate obtine direct de la dvs. si/ sau de la un membru al familiei dvs. ori o alta persoana cunoscuta, diverse informatii si date personale despre dumneavoastra, cum ar fi: numele si prenumele, adresa de email, numarul de telefon, orasul de resedinta sau informatii modul in care sunt folosite serviciile si produsele noastre.

Conditiile de confidentialitate:
Conform prevederilor art.13 din Regulamentul UE nr.679/2016,, SC Paul Hartmann SRL, in momentul colectarii datelor, mi-a furnizat urmatoarele informatii:

1.Datele de contact ale operatorului: email: email: office-ro@hartmann.info; telefon: 0265.210928;
2.Datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor personale: dr. Kinga Bakos, e-mail: kinga.bakos@hartmann.info
3.Scopurile prelucrarii:
- utilizarea  adresei de email si a numarului de telefon  pentru a trimite comunicari comerciale privind produsele/serviciile companiei SC Paul Hartmann SRL, cu respectarea prevederilor art.12, alin.2 din Legea nr.506/2004, privind prelucrarea datelor cu caracter personal in sectorul comunicatiilor electronice;
- utilizarea numelui, prenumelui, adresei de domiciliu si seriei CI pentru furnizarea produselor/ serviciilor companiei catre client;
- de a transmite firmelor de curierat GLS si Fan Courier, datele cu caracter personal ale clientilor, necesare ajungerii la destinatie a produselor pe care acestia le-au solicitat.
- de a transmite autoritatilor publice din Romania (CNAS; ANAF;etc.) datele cu caracter personal, solicitate pentru indeplinirea obligatiilor legale care ii revin operatorului.
In situatia in care operatorul intentioneaza sa prelucreze ulterior datele cu caracter personal intr-un alt scop decat cel pentru care acestea au fost colectate, conform art.13, alin.3 din Regulament,operatorul furnizeaza persoanei vizate, inainte de aceasta prelucrare ulterioara, informatiile privind scopul secundar, precum si orice alte informatii suplimentare relevante.
4.Legalitatea prelucrarii: se bazeaza pe „consimtamantul persoanei vizate”, „pentru executarea unui contract”si „in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine operatorului” conform art.6, alin.1, lit.a), b) si c) din Regulament.
Va informam ca in conformitate cu prevederile art.8 din regulament, atunci cand prelucrarea datelor personale se bazeaza pe „consimtamantul persoanei vizate”, acesta este valabil exprimat doar daca persoana vizata  are varsta de cel putin 16 ani.
5.Destinatarii datelor cu caracter personal: Paul Hartmann AG DE, Paul Hartmann G.mb.H, AT, CNAS, ANAF, firmelor de curierat GLS si Fan Courier;
6.Transferul datelor catre o tara terta (din afara UE si Elvetia): SC Paul Hartmann SRL nu are intentia de a transfera datele personale intr-o tara terta, iar in situatia in care se impune un astfel de transfer, operatorul trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.42-50 din Regulament. 
7.Perioada de stocare a datelor: conform art.5,alin.1, lit.e) din Regulament, „datele colectate vor fi pastrate pentru o perioada care sa nu depaseasca perioada necesara indeplinirii scopurilor” insa termenele de pastrare sunt cele prevazute de Legea nr.16/1996 privind arhivele nationale, Ordinul MFP nr.2634 din 2015, precum si in alte normative cu incidenta in domeniu. Adresa de email si numarul de telefon vor fi stocate si pastrate pana la „retragerea expresa a consimtamantului de catre persoana vizata”, conform art.7, alin.3 din Regulament.
8.Drepturile persoanei vizate: am fost informat(a) despre drepturile prevazute de art.12-22 din Regulament (dreptul la informare, la acces, la rectificare, la stergere, la restrictionare,la portabilitate, la opozitie), precum si despre dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere si de a introduce o cale de atac judiciara (art.12, alin.4 din Regulament). Pentru exercitarea acestor drepturi se poate folosi adresa de e-mail a operatorului sau cererea se poate depune direct la sediul acestuia.
9.Retragerea consimtamantului: am fost informat(a) despre faptul ca in conformitate cu art.7, alin.3 din Regulament, pot in orice moment sa-mi retrag declaratia de consimtamant acordata companiei SC Paul Hartmann SRL , cu efect doar pe viitor, si ca dupa revocare, profilul meu de client/a nu va mai fi prelucrat si nu voi mai primii comunicari de marketing..
10.Prelucrarea automata a datelor: am fost informat(a) despre faptul ca datele cu caracter personal furnizate vor face obiectul unei prelucrari automate, inclusiv crearea de profiluri, prelucrare necesara pentru furnizarea produselor/serviciilor catre persoana vizata (art.22,alin.2, lit.a) si care se bazeaza inclusiv pe consimtamantul meu explicit (art.22,alin.2, lit.c)
11.Necesitatea furnizarii datelor: datele cu caracter personal furnizate sunt necesare pentru realizarea „scopurilor prelucrarii” prevazute la pct.3, iar eventualele consecinte a nerespectarii acestor scopuri ar putea afecta indeplinirea obligatiilor operatorului, insa nefurnizarea acestora nu este conditionata de indeplinirea obligatiilor.